Lad os skynde os langsomt

Analysér

 

Du kan få gavn af en række analyser og tests som handler om personprofiler/typer, personlig adfærd, trivsel, effektivitet etc.

 

Verdens mest udbredte       persontype-indikator

MBTI giver en enorm indsigt i hvordan Du opfatter og agerer og hvordan din relation til andre udspiller sig. Du bliver klogere på hvorfor du nogle steder oplever at tingene er lette og andre steder oplever at tingene er svære.

 

MBTI på forskellige niveauer

MBTI anvendes både på et grundlæggende niveau (Trin 1) og på et meget dybdegående niveau (Trin 2), der ikke bare beskriver de fire grundlæggende dikotomer, men også folder hver af disse ud i en række “facetter” som giver en langt strørre indsigt i og forståelse for ens egne og andres foretrukne præferencer.
Endvidere findes MBTI som teamværktøj når der er brug for at sammensætte de helt rigtige teams.

 

En kort tekst

Person værktøjer

Vi anvender også Belbin, DISC og en række andre værktøjer i vores arbejde i virksomhederne.

%

MBTI

%

TKI

%

Belbin

%

DISC

MBTI, trin I & II

Myers-Briggs Type Indikator er verdens mest udbredte og formentlig bedst validerede  personprofil-værktøj.

MBTI giver dig adgang til en enorm indsigt i dig selv – og de mennesker du omgiver dig med, både professionelt og privat.

MBTI giver en meget stor indsigt i hvordan Du opfatter og agerer og hvordan din relation til andre udspiller sig. Du bliver klogere på hvorfor du nogle steder oplever at tingene er lette og andre steder oplever at tingene er svære. MBTI anvendes endvidere som teamværktøj for at sammensætte de rigtige teams til give opgaver.

Kontakt

Ledelse og Procesudvikling

v/ Henrik Taastrøm
Hjarsbækvej 34, Gl. Rye
8680 Ry

Telefonnr.: +45 23 93 93 94

E-mail: mail@taastrom.dk

Copyright © 2019 Taastrøm