Certificeret

MBTI - Trin I & II

 

Myers & Briggs Persontypeværktøj er verdens mest udbredte og bedst validerede indikator til personlig udvikling og udvikling af teams.

Testimonial

Jeg er ikke tosset – Jeg er bare ikke dig !

Myers & Briggs

Myers & Briggs Type Indikator (MBTI)

Beskriver vores foretrukne mentale processer i fire hovedområder:

Ekstroversion – Introversion

Hvorhen foretrækker vi at rette vores opmærksomhed og hente vores energi.

Sansning – Intuition

Hvordan foretrækker vi at opfatte og udvælge informationer i verden omkring os.

Tænkning – Følen

Hvordan vi efterfølgende foretrækker at vurdere disse informationer og træffe afgørelser.

Vurderende – Opfattende

Vores foretrukne måde at organisere os i forhold til omverden i hverdagen og i livet.

Elementer i MBTI

Pluk selv 🙂

MBTI TRIN I

Læs om den grundlæggende MBTI her.

MBTI Trin II

Læs om den udvidede MBTI her

Samarbejde

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Curabitur arcu erat,

Kommunikation

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Curabitur arcu erat,

Adfærd

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Curabitur arcu erat,

MBTI

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Curabitur arcu erat,

Konflikter

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Curabitur arcu erat,

træning

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Curabitur arcu erat,

NN

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Curabitur arcu erat,

Kontakt

Ledelse og Procesudvikling

v/ Henrik Taastrøm
Hjarsbækvej 34, Gl. Rye
8680 Ry

Telefonnr.: +45 23 93 93 94

E-mail: mail@taastrom.dk

Copyright © 2019 Taastrøm