Personlig udvikling

Succes giver energi.

Se her er noget vigtigt

Der er altid noget vigtigt

Menneskets iboende persontypologier spiller en stor rolle for hvor og hvordan vi trives og fungerer bedst.

Derfor arbejde vi hos os hele tiden med at udfordre og undersøge vores måde at opfatte, tænke, beslutte og handle på. Vi leder efter det fulde potentiale hos hver enkelt, i teamet, hos ledelsen og hos direktionen og udvikler sammen med jer det perfekte udviklingsforløb for at kunne nyttiggøre virksomhedens egentlige potentiale.

Vi ser på trivsel som forudsætningen for effektivt arbejde. Vi ser på effektivt arbejde som forudsætningen for trivsel.

Vi ser på vores adfærdsmønstre og hvordan de påvirker vores omgivelser i både positiv og negativ retning

Måske tekst

Vi ønsker alle, at være en succes og at være en del af en fælles succes – det er blandt andet derfor vi går på arbejde.

 

Jeg er bedst til

Succes giver energi.

Energi til at arbejde, til at tage ansvar og til at skabe mere energi til glæde for alle.

Derfor er det vigtigt at vi hele tiden er opmærksomme på at tilpasse rammerne til de opgaver vi har, til markedet, til medarbejderne og bevarer den fleksibilitet og beslutningskraft som gør at vi hurtigt kan ændre på noget, hvor vi er ved at tabe energi

 

 

Virksomheden som magnet

Hvordan tiltrækker og fastholder vi de gode medarbejdere?

Vi søger væk når vi ikke har succes. Det er et tab både for den ansatte og for virksomheden.

Derfor skal vi forsøge at holde på medarbejderne – opbygge videnkapital og vi skal skabe rammerne for at vores medarbejdere får succes

Kontakt

Ledelse og Procesudvikling

v/ Henrik Taastrøm
Hjarsbækvej 34, Gl. Rye
8680 Ry

Telefonnr.: +45 23 93 93 94

E-mail: mail@taastrom.dk

Copyright © 2019 Taastrøm