procesoptimering

Få ajourført jeres kvalitetsprocesser op og mærk effekten!

Men er det overhovedet noget der batter?

De fleste er klar over vigtigheden af ajourførte processer – men får det alligevel ikke gjort!

Vi kan være nok så skarpe i forhold til at beskrive vores kvalitetsprocesser, men hvis den ramme processerne skal være virksomme i ikke passer og hvis de medarbejderne der skal efterleve processerne ikke passer i ind i rammen, så kan vi være sikre på at vi præstere dårligt, laver flere fejl og får dårlige produkter.

Der er rigtig mange faktorer i den ligning som handler om at optimere. Dybest set handler de alle sammen om den røde tråd der skal være fra virksomhedens strategi og omsætningen af den gennem direktion, ledelse, team og den enkelte medarbejder.

Desværre oplever vi at den røde tråd er knækket undervejs og der opstår uklarheder.
Medarbejderne arbejder efter bedste hensigt og evne – det er bare ikke det vi ønsker og lige så langsomt skrider effektiviteten og ansvarligheden og der opstår subkulturer på arbejdspladsen. Der arbejdes måske godt, der er en god stemning, men effektiviteten er lavere og kvaliteten dårligere..

Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Procesoptimering er at se på hele forløbet af ”den røde tråd” og stille skarpt på nogle af nedenstående parametre:

Tydeligheden

af Strategien eller Visionen

Direktionens

ramme hvori Strategien skal udfoldes

Ledelsens

ageren inden for rammen

Medarbejdernes

evne og vilje til at følge den valgte retning

Løbende

Opfølgning og uddragelse af læring

Fastholdelse

af de processer og procedurer der virker efter hensigten

Det bliver ikke lettere

Du bestemmer selv hvor meget og hvor længe.

Du får essensen af 20 års arbejde med at finde, udvikle og træne menneskers potentiale.

I kvalitetssikrings- og procesoptimerings øjemed, får du adgang til erfaringer fra en række store og små virksomheder og virksomhedstyper.

Du får adgang til den viden jeg og mit netværk har og den brede palette af forslag og løsninger som kunne passe ind i din virksomheds ønsker og ambitioner

Kontakt

Ledelse og Procesudvikling

v/ Henrik Taastrøm
Hjarsbækvej 34, Gl. Rye
8680 Ry

Telefonnr.: +45 23 93 93 94

E-mail: mail@taastrom.dk

Copyright © 2019 Taastrøm