Kommunikation

Kommunikationen er krumtappen i al samarbejde

I got it

Samarbejde

Kommunikationen er krumtappen i al samarbejde – derfor er det afgørende vigtigt at skabe så fri og fyldestgørende kommunikation som muligt.

Der er nogle filosofiske betragtninger om, at vi i virkeligheden begrænser os mere og mere desto flere ord vi sætte på, men samtidig er det også et faktum, at vi bruger ordene til at kommunikere med hinanden. 

Og vi bruger meget mere end kun ordene.

Ud over ordene spiller betoning og kropssprog også en stor rolle når vi kommunikerer med hinanden.

ud over det har vores måde at opfatte og tænke på også stor betydning for hvordan vi opfatter et givet budskab.

Tænker vi efter, er der rigtig mange situationer hvor vi tilkendegiver at vi har forstået og hvor det efterfølgende viser sig, at vi ikke fuldt og helt havde forstået budskabet og at der endnu er en bid vej inden vi får 100% løsningen. 

Vi er generelt gode til at kommunikerer, men vi kan gøre det endnu bedre og vi kan skabe en endnu bedre kommunikationskultur så vi sikrer os bedre i forhold til om budskaber er forstået sådan som du skulle forstås og i forhold til at vælge en positiv samarbejdende holdning.

Derved kan vi undgå mange af de misforståelser som flere steder giver uoverensstemmelser og konflikter.

Tænk over noget

…. kom ind finn !

Hvem bestemmer budskabet – og hvad det indeholder?

Vi arrangerer workshops og kursusforløb hvor vi træner kommunikation i forskellige situationer, ser på forskellige cases og går dybere med forskellige elementer i effektiv kommunikation.

Kontakt

Ledelse og Procesudvikling

v/ Henrik Taastrøm
Hjarsbækvej 34, Gl. Rye
8680 Ry

Telefonnr.: +45 23 93 93 94

E-mail: mail@taastrom.dk

Copyright © 2019 Taastrøm