TAASTRØM

LEDELSE

 

God ledelse er forudsætningen for at alt arbejde med effektivitetsforbedringer, procesoptimering og forandringer i det hele taget har effekt og bliver langtidsholdbart.

Det er ekstremt vigtigt at den ledelse der udvises passer til det niveau den skal virke på og at den hænger sammen med det man oplever andre steder i virksomheden.

Se her er noget vigtigt

Ledelse er ikke bare…

Når man arbejder med ledelse og ledere er det bl.a. vigtigt at se på om ledelsesproduktet er i overensstemmelse med Virksomhedens strategi og de medarbejdere Ledelsen arbejder for.

Det er sammen med ledelsen at organisationen udvikles så den passer til de mål der skal nås.

Analyser og arbejdet med persontypologier mm. kan være en god vej at gå for at forbedre samarbejdet, kommunikationen, adfærden osv. så vi undgår skadelige konflikter.

Opmærksomhed på fastholdelse af medarbejdere og ledere i deres funktionsområder giver med tiden tydeligere afgrænsninger og bedre overleveringer af opgaver til andre kolleger.

Forberedelse

Vi skal gøre det rigtige?

At “opbygge” god ledelse svarer på en måde til at skulle bygge et hus.
Inden du går i gang skal du først have din jordbundsanalyse, støbe fundamentet og sørge for at byggematerialerne har den forventede kvalitet.

Paratgørelse

Forventningerne skal afstemmes

For overhovedet at komme i mål med et ledelsesudviklingsforløb er det vigtigt at afstemme forventningerne ift. MÅL og MIDLER og virkelighedens indflydelse på processen undervejs.

“Lift Off”

Så er vi klar!

Først når fundamentet er støbt og vi har de første materialer på plads – og i øvrigt er enige om hvilket hus der skal bygges – så kan vi gå i gang.

Hvordan arbejdes der så?

Ledelsesudvikling er også….

Analyser

Der kan være brug for at kende lidt mere til Dig, dine kolleger eller kulturen.

Persontyper & Performance

Det kan være nyttigt at vide HVEM man har med at gøre – og hvordan de arbejder

Samarbejde

På en skala fra 1 – 10, hvor gode er I så til at arbejde sammen lige nu?

Kommunikation

Hvis du ikke har hørt eller forstået hvad der er sagt – hvem har så ansvaret?

Adfærd

Hvorfor i himlens navn bliver Svend ved at gøre sådan?

MBTI

Myers Briggs Persontype indikator. Verdens mest udbredte persontype værktøj

Konfliktløsning

Hvor mange skal der til at starte en konflikt ? og hvordan løser vi den?

træning

Opgavekoncepter der nulstiller det faglige hieraki og stiller skarpt på kompetencer

Hmmm hvad mon der kommer her? 🙂

Der er altid noget vi ikke ved – det skal der naturligvis også tages hensyn til.

Kontakt

Ledelse og Procesudvikling

v/ Henrik Taastrøm
Hjarsbækvej 34, Gl. Rye
8680 Ry

Telefonnr.: +45 23 93 93 94

E-mail: mail@taastrom.dk

Copyright © 2019 Taastrøm