ISO 14001: 2015

Certificeret Miljøledelse (EMS)

Renere miljø, sundere virksomhed, mere indtjening

ISO 14001 : 2015

Alle taler om miljøet – og vi er alle nødt til at gøre noget ved det.
Få nogle gode dokumenterede processer, der tænker miljøet helt ind!  måske på sigt en ISO 14001 certificering.

Hos TAASTRØM får du adgang til den viden vi har om Miljørigtig virksomhedsdrift. De erfaringer vi har fra andre virksomheder skal naturligvis komme dig til gode i din virksomhed, hvadenten du blot ønsker “lidt mere miljø”, en ISO 14001 certificering eller en certificering ift. FN’s 17 Verdensmål.

 Du behøver naturligvis ikke at gå hele vejen, men du bør overveje om det er en god investering at blive ISO 14001-certificeret.

 Miljøet forandre sig hastigt. Derfor er vi alle – små som store, nødt til at følge med udviklingen for at sikre vores overlevelse. Med et øget fokus på miljøledelse (evt. baseret på ISO 14001) er vi bedre i stand til at styre vores miljøpåvirkning og få det bedste ud af de muligheder en verden i forandring byder på.

Miljøforhold skal ses i i livscyklusperspektiv. Det vi gør i dag er med til at kvalificere os til i morgen.
91% af de adspurgte virksomheder i en undersøgelse som DS (Dansk Standard) har foretaget tilkendegiver, at Miljøledelsens betydning vil øges for danske virksomheder i fremtiden.

 

Hvad får du så?
Du får hjælp til at få etableret et solidt fundamentet for at arbejde i overensstemmelse med ISO-standarden og du får hjælpe til at klæde medarbejderne ordentligt på.

Du får naturligvis også løbende vedligeholdelse af procedurer, processer og dokumentation i overensstemmelse med standarden.

Og du får gennemført interne audits, som sikrer at alt det gode arbejde bliver ført ud i livet sådan som det var hensigten. Og du kan også få gennemført leverandøraudits for at sikre, at dine leverandører lever op til den standard og de forventninger der er aftalt.

Hvorfor gavner en certificering jeres virksomhed?

Der er mange fordele ved ISO 14001, som gør det lettere at:

 • Etablere et miljøledelsessystem indenfor en defineret og klar struktur, som passer til jeres virksomhed. 
 • Have en systematisk tilgang til at monitorere og forbedre den miljømæssige indsats i virksomhed. 
 • Reducere forurening, affaldsgenerering og uhensigtsmæssige udledninger i miljøet livscyklusperspektiv. 
 • Forbedre nyttiggørelsen af jeres ressourcer herunder jeres energiforbrug.
 • Være på forkant med den miljømæssige lovgivning.

Hvad er ISO 14001?

(Fra DNVGL’s hjemmeside)

ISO 14001 er den mest anerkendte internationale standard indenfor miljøledelsessystemer og anvendes verden over. Standarden kan anvendes indenfor et bredt spektre af brancher, scopes og aktiviteter. Standarden leverer en struktur, hvorigennem en organisation kan levere miljøforbedrende resultater i overensstemmelse med de miljøpolitiske forpligtelser.

Standarden specificerer krav til, hvordan I proaktivt opnår følgende tilsigtede resultater:

 • Identificer og forstå virksomhedens miljømæssige forhold og påvirkning i henhold til virksomhedens aktiviteter, produkter og services. 
 • Forstå hvordan væsentlige forhold kan håndteres, implementer de nødvendige kontroller og sæt klare mål til forbedring af den miljømæssige indsats. 
 • Fastlæg virksomhedens miljøpolitik og målsætninger.
 • Administrer virksomhedens forpligtelser til at overholde de gældende lovkrav, forpligtelser overfor andre interessenter samt regelmæssigt kontrollere status heraf. 
 • Løbende forbedring af miljøledelsessystemet.

ISO 14001 anvender High Level Structure (HLS) og er derfor nem at integrere med andre ledelsessystem standarder.

efter implementeringen

skal vi holde fast i at alle efterlever den nye standard og vi skal justere med det samme, hvis vi oplever at noget ikke virker efter hensigten. Arbejdet med opfølgning og fastholdelse er vigtigt for at vi ser effekten.

ET PAR  SKARPE

Om ISO 14001

Med et fungerende Miljøledelsessystem (EMS) får du mere styr på din virksomheds miljøpåvirkning. Du dokumenterer samtidig din indsats både internt og eksternt.

 1. Er det overhovedet noget der batter?

I en undersøgelse fra DS svarer 85% af de adspurgte at arbejdet med miljøledelse har styrket deres miljøindsats i nogen eller høj grad. 83% svarer at de har opnået bedre håndtering af miljøpåvirkningerne. 78% mener at de har styrket overblikket, 63% oplever synliggjorte resultater og 76% mener at miljøledelse har styrket miljøkommunikationen internt – Så Jo! – Det batter noget.

 1. Kan man også spare noget på det?

Mange virksomheder har fået recuderet deres ressourceforbrug i produktionen og drift.

 1. Er det nu også nødvendigt?

Det er naturligvis en prioritering. Men der uden tvivl en stigende efterspørgsel fra forbrugerne, at virksomhederne drives mere og mere miljørigtigt.

Endvidere er Miljøledelse et ganske godt supplement eller redskab i forhold til et ønske om at leve op til nogle af FN’s 17 Verdensmål og delmål. 

Kontakt

Ledelse og Procesudvikling

v/ Henrik Taastrøm
Hjarsbækvej 34, Gl. Rye
8680 Ry

Telefonnr.: +45 23 93 93 94

E-mail: mail@taastrom.dk

Copyright © 2019 Taastrøm