den 5. provins kan være rammen for at

Undgå konflikt

 

Den 5. provins er et udtryk, der stammer fra en gammel Irsk mytologi, hvor stridsparter mødes i en neutral ramme – et fælles neutralt rum for at forstå hinandens synspunkter og handlinger. Man prøver at forstå hvorfor det, der synes at være konfliktskabende, kan være et fornuftigt fundament for andre og dermed også forstå grundlaget for konfliken og fjerne evt. misforståelser.

 

Det skal give mening at mødes

Alle skal være indstillet på det

Møderne i den 5. provins holdes med det formål at undgå konflikt. Derfor er det også vigtigt at alle er åbne og ærlige og oprigtigt ønsker at møde hinanden for at opnå en fælles forståelse

 

 

 

 

%

Alle skal deltage aktivt

Forudsætningen for succes

Alle skal ville være med – ellers giver det ingen mening.

Den 5. provins

Den femte provins var ikke et rigtigt geografisk sted, men mere et ”mentalt rum”, en bestemt slags møde, hvor høvdingene kunne lægge våbnene og rustningerne og tale sammen om rigets tilstand.

Denne femteprovins gav høvdingene mulighed for at finde nye handlemuligheder og nye forklaringer, fordi de mødte hinanden med åbenhed.

I den irske mytologi, fortælles et sagn om den 5. provins. I fordums tider var der altid stridigheder mellem høvdingene i Irland. Men i sagnet berettes, at på aftalte tidspunkter drog alle stridsherrerne sammen til den 5. provins.
Her mødtes man for at være sammen på en anden måde, i et møde hvor der fandtes helt andre regler for samvær end sædvanlig. Man lagde våben og rustning fra sig inden besøget og talte åbent sammen om de udfordringer der var i det Irske rige om de dilemmaer man hver især stod i.

 

I Den femte provins hersker der nysgerrighed

Rammen for den 5. provins er således rummelighed og anerkendelse. Her hersker ligeværd “Våben” må ikke bringes ind i rummet, hvilket i overført betydning også betyder, at man ikke må såre andre. Uenighed er velkommen – jo flere synspunkter desto bedre – det er præcis det der er formålet.

Alle skal forsøge at forstå den andens synspunkter og der skal ikke kritiseres – hverken i forhold til andres tanker eller handlinger. Der brainstormes og præsenteres utraditionelle ideer og nye måder at gøre tingene på.
Her undersøges, hvorfor andre siger og gør, som de gør.

Intet af det, der foregår i den 5. provins, må senere blive brugt imod nogen.

Det stiller krav til os at gå ind i den femte provins. Vi skal turde lægge vores våben og vores rustning fra os. Vi skal have vilje til at være sammen på en ny og udforskende / undrende måde, hvor vi taler tingene for at blive klogere og for at undgå konflikt.

Det betyder f.eks., at når nogen stiller et spørgsmål, så er det ikke fordi at de er dumme og ikke kender svaret, det er heller ikke for at ville provokere – det er fordi de er nysgerrige og gerne vil give den anden person en mulighed for at folde sine tanker ud. Det kan være personens viden, eller de dilemmaer som personen står i, der er bud efter.

  • Ledelsen skal være med
  • Teamet skal være med
  • Du skal være med

 

Vi leder efter

Den bedste version af dig selv

Taastrøm er for dig der vil

  • Strategiarbejde
  • Lederudvikling
  • Personlig udvikling
  • Teamudvikling
  • Samarbejde
  • Kommunikation
  • Konfliktløsning

 

Services

What We Can Do For You

Der er ingen vej uden om udvikling og forandring.
Nogle elsker det andre hader det.

Udvikling og forandring er to ender af den samme kæp.
Du kan ikke løfte den ene ende uden den anden følger med.

Vi sørger for at skabe en ramme hvor alle har mulighed for at udvikle sig i et tempo de har det godt med og kan overskue. 

Analyser

Vi kan give dig større indsigt i dig selv – og andre

Persontyper

Vi kan kortlægge din persontype og vise dig hvad det betyder.

Adfærd

Vi kan holde spejlet op foran dig – og fortælle dig hvad din adfærd betyder for andre.

Effektivitet

Vi kan hjælpe dig med at finde den ramme hvor du både trives og præsterer bedst