Teamudvikling

Er I i det hele taget et team ?

First Things First !

Gruppedannelse – Teamdannelse – Teamudvikling

Gennem skræddersyede forløb udvikler vi teams til at blive endnu stærkere og endnu mere effektive end de er i øjeblikket.
Med viden om individuel (leder-)stil og persontypologier sætter vi fokus på effekten af  nogle af teamets centrale elementer, nemlig Kommunikation, samarbejde og adfærd.

Vi arbejder med gruppedynamikker, samarbejdsrelationer, udviklings- og forandringsprocesser og deres virkning og modvirkning på den udviste styre- og handlingsform i gruppen / teamet.

Som fundament for en effektiv udviklingsproces  bruger vi analyser og persontype-værktøjer med henblik på at synliggøre styrker og svagheder – og dermed få et øjebliksbillede af det aktuelle potentiale og de mulige faldgruber. Oftest anvendes PAEI, MBTI, JTI, DISC og Belbin.

Måske tekst

Vi sætter spot på begreberne Bedre ledelse, Beslutningstagen, gennemslagskraft, tydelighed, konfrontationer, åbenhed, ærlighed osv. – Alt sammen ind i en kontekst af Team Feeling og Team Performance

Jeg er bedst til

Sådan fungerer det

På træningsmodulerne anvender vi gerne lokaliteter uden for virksomheden og meget gerne naturen som udviklingsmiljø, hvor vi kan etablere fagligt neutrale sammenhænge og relationer og fordi naturen giver os langtidsholdbare og gode billeder i “erfaringsdatabasen” således, at læring kobles sammen med gode oplevelser

 

 

Hvad har vi på paletten?

Find den rette løsning

Teamudviklingsforløb kan tilrettelægges som enkeltarrangementer, der strækker sig over to-flere dage i Danmark eller udlandet og som længerevarende forløb, med løbende udviklings, trænings- og fastholdelsesdage.

Kontakt

Ledelse og Procesudvikling

v/ Henrik Taastrøm
Hjarsbækvej 34, Gl. Rye
8680 Ry

Telefonnr.: +45 23 93 93 94

E-mail: mail@taastrom.dk

Copyright © 2019 Taastrøm