Strategi

I vores strategiarbejde styrer vi dig sikkert gennem den proces det er, at ændre strategi i forhold til den måde man gerne vil se virksomheden i markedet på.

 

Det kan være store radikale beslutninger og ændringer, der skal sikre virksomhedens fortsatte overlevelse og vækst. Derfor det ekstremt vigtigt at man tænker sig godt om og er grundig i sit arbejde

Specialties

We Can Do it All

I markedsperspektiveringen dykker vi dybere ned i det aktuelle marked, undersøger muligheder, ser på arbejdskulturer og påkrævet lederskab for at nå i mål med forskellige strategier. 

Vi forholder os til de nuværende kompetencer, ser på produkt/produktsortiment i forhold til passion og kerneområder og sætter det op mod den aktuelle formåen der er i virksomheden.

Der foretages interessentanalyse og vi ser på konsekvenserne ved at vælge en strategi frem for en anden. 

Vi beskriver Vision og mission og klæder sideløbende både ledelse og medarbejderstab på til at kunne gennemføre strategien og varetage de opgaver og interesseområder som er forudsætningen for succes. Det betyder en detaljeret beskrivelse af ansvars, kompetence- og arbejdsområder samt en detaljeret beskrivelse af de handlinger der på kort og langt sigt skal føre os sikkert gennem forandringsprocessen – som formentlig vil tage mellem 3 og 5 år.

Det er afgørende at vi er grundige.

Før Strategiarbejdet

Vi skal have styr på det marked i befinder jer i. Det er nødvendigt at kende til de riscisi, der kan true virksomhedens liv. Vi skal også have overblik over de muligheder der er i markedet.
En grundig interessentanalyse kunne være en god start.

Under Strategiarbejdet

En SWOT analyse vil formentlig være et godt udgangspunkt for at prioritere de fundne riscisi og muligheder i forhold til egne evner og formåen.

efter Strategiarbejdet

Skal der udarbejdes handlingsplaner, som muliggør en prioriteret og målrettet indsats. Der skal fastlægges hensigtsmæssige kvalitetsmål, opfølgnings- og fastholdelsesterminer osv.

Hvorfor skulle man

Tydeliggøre forretningsgrundlag

Virksomhedens nye forretningsgrundlag tydeliggøres for alle og ligger til grund for den efterfølgende organisationsudvikling, der skal finde sted.

Kontakt

Ledelse og Procesudvikling

v/ Henrik Taastrøm
Hjarsbækvej 34, Gl. Rye
8680 Ry

Telefonnr.: +45 23 93 93 94

E-mail: mail@taastrom.dk

Copyright © 2019 Taastrøm