Lederudvikling

Vi arbejder med udvikling og træning af ledere både i fagligt neutrale miljøer og i de faglige omgivelser og niveauer de enkelte ledere befinder sig på. Uanset hvor vi arbejder er målet det samme, nemlig at opbygge kompetencer og professionalisme så den praktiserede ledelse bliver omsat og skaber værdi for alle i virksomheden.

Hvordan foregår det?

Det fagligt neutrale miljø

Gennem skræddersyede kursusforløb, workshops og individuelle udviklingsforløb, træner vi ledere, ledergrupper og organisationer i Ledelse.

Med viden om individuel lederstil og persontypologier sætter vi fokus på effekten af nogle af lederskabets elementer, nemlig Kommunikation, samarbejde og adfærd.

Vi arbejder med gruppedynamikker, samarbejdsrelationer, udviklings- og forandringsprocesser og deres virkning og modvirkning på den udviste ledelsesform.

Som fundament for en effektiv udviklingsproces  bruger vi gerne analyser og persontype-værktøjer med henblik på at synliggøre styrker og svagheder – og dermed få et øjebliksbillede af potentiale og mulige faldgruber. Oftest anvendes MBTI, DISC, Belbin eller PAEI / PADI.

Måske tekst

Vi sætter spot på begreberne Bedre ledelse, Beslutningstagen, gennemslagskraft, tydelighed, konfrontationer, åbenhed, ærlighed osv.

Den bedste version af dig selv

Sådan fungerer det

På træningsmodulerne anvender vi gerne lokaliteter uden for virksomheden og meget gerne naturen som udviklingsmiljø, hvor vi kan etablere fagligt neutrale sammenhænge og relationer og fordi naturen giver os langtidsholdbare og gode billeder i “erfaringsdatabasen” således, at læring kobles sammen med gode oplevelser

 

 

Lederudvikling  =  Bowlingarrangement?

Nej !
Der er kun én vej gennem livet – og det er igennem!

Lederudviklingsforløb kan tilrettelægges som enkeltarrangementer, der strækker sig over to-flere dage i Danmark eller udlandet og som længerevarende forløb, med løbende udviklings, trænings- og fastholdelsesdage.

Kontakt

Ledelse og Procesudvikling

v/ Henrik Taastrøm
Hjarsbækvej 34, Gl. Rye
8680 Ry

Telefonnr.: +45 23 93 93 94

E-mail: mail@taastrom.dk

Copyright © 2019 Taastrøm