Samarbejde

Vi udvikler hele tiden nye måder at træne og forbedre samarbejde på.

I got it

Samarbejde

Vi har en række koncepter og øvelser til både indendørs og udendørs brug og vi har også 100% udendørsforløb i Danmark og en række andre lande.

Vores koncepter dækker bl.a. forløb som indeholder benchmarking i forhold til andre virksomheder og forløb som indeholder løbende forbedringsmålinger fra start til slut.

Vi tilstræber at holde fagligheden ude af samarbejdstræning i de situationer hvor der lægges vægt på relationstræning, mens vi gerne benytter os af deltagernes faglige færdigheder i andre sammenhænge – omend i lidt andre rammer end normalt.

Vi belyser åbenlyse uhensigtsmæssigheder, men udstiller dem ikke. I stedet for behandler vi dem som almindeligt forekomne hændelser som vi kan bruge som løftestænger til at vælge nye og langt mere hensigtsmæssige måder at arbejde sammen på.

Tænk over noget

Where it all begins

Attitude

The longer I live, the more I realize the impact of attitude on life.

Attitude, to me, is more important than facts. It is more important than the past, than education, than money, than circumstances, than failures, than successes, than what other people think, say or do.

It is more important than appearance, giftedness, or skill.

It will make or break a company…a church…a home.

The remarkable thing is, we have a choice every day regarding the attitude we will embrace for that day. We cannot change our past…we cannot change the fact that people will act in a certain way. We cannot change the inevitable. The only thing we can do is play on the one string we have, and that is our attitude…I am convinced that life is 10% what happens to me and 90% how I react to it. And so it is with you…We are in charge of our Attitudes.

 

Charles Swindoll.

Kontakt

Ledelse og Procesudvikling

v/ Henrik Taastrøm
Hjarsbækvej 34, Gl. Rye
8680 Ry

Telefonnr.: +45 23 93 93 94

E-mail: mail@taastrom.dk

Copyright © 2019 Taastrøm