Hvornår er der tale om en konflikt? og hvad gør vi?

Vi råder over en række metoder og værktøjer til at identificere og beskrive konflikter og giver anvisninger på hvordan de kan løses.
Det er naturligvis rarest at opdage en konflikt i sin opståen, så problemet ikke vokser sig stort inden, der tages fat på en løsning.

Derfor skal I tage hånd om konflikter så tidligt som muligt.

Når først man begynder at høre om problemer af den ene eller anden slags, så er det noget som har ulmet gennem et stykke tid og vi er allerede på bagkant i forhold til at løse konflikten uden at nogen føler sig såret eller forulempet.

Det er en god idé, at man med passende intervaller “tager temperaturen” for at undersøge samspillet og trivslen i afdelingen eller hele organisationen – så man er på forkant med eventuelle konflikters opståen.

Organisationsændringer, kommunikation, nye medarbejdere, ændrede procedurer, kriser, forfremmelser, afskedigelser osv. er alle sammen noget som giver stof til konflikter – direkte eller indirekte.

Virksomheder som gør det godt, iværksætter ofte teamtrænings-forløb for at optimere kommunikationen og samarbejdet i given gruppe af personer.
De overraskes dog tit af, at det team de troede de skulle træne er tættere på at være en gruppe i konflikt end et team på optur.

Vi har en del måder at løse konflikter på og skabe eller genskab de forhold, som gør, at konflikterne ikke opstår.

Testimonial

“Der findes kun to måder at leve livet på. Den ene er, som om ingenting er et mirakel. Den anden er, som om alting er et”

Albert Einstein

Kontakt

Ledelse og Procesudvikling

v/ Henrik Taastrøm
Hjarsbækvej 34, Gl. Rye
8680 Ry

Telefonnr.: +45 23 93 93 94

E-mail: mail@taastrom.dk