kvalitetssikring

Certificeret IRCA Auditor. QMS ISO 9001

Speciale

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring skal ske via de mennesker som arbejder med opgaven.

Når vi sørger for at procedurer og processer er velbeskrevne, fornuftige og operationelle tager medarbejderne det nødvendige ansvar for at arbejdet bliver udført korrekt og med den ønskede kvalitet. De tager også ansvar for at påpege fejl, mangler og afvigelser.

Når det er på plads hjælper medarbejderne naturligt med til at sikre at kvaliteten af selve produktet er i orden.

Derfor skal der hele tiden være en løbende vedligeholdelse af ”fødekæden” i samråd med opgavestiller og modtager.

Få hjælp til at holde jeres procedurer og processer skarpe og dermed sikrer at medarbejderne udviser det ansvar det er at følge dem.

før vi overhovedet går igang

Skal vi have kortlagt hvor virksomheden er i forhold til målet. Det er ikke kun virksomhedens officielle målsætning, der er interessant. Det er bestemt også interessant hvordan den er formuleret i strategien og forretningsplanen.

Det er naturligvis ret vigtigt hvordan planen  fortolkes af såvel ledelse og medarbejdergruppe.

Når vi er igang

Skal vi i sikre at revisionen af processerne og procedurerne bliver så operationelle som det kan lade sig gøre

efter implementeringen

skal vi holde fast i at alle efterlever den nye standard og vi skal justere med det samme, hvis vi oplever at noget ikke virker efter hensigten. Arbejdet med opfølgning og fastholdelse er vigtigt for at vi ser effekten.

Pomodoro (Italiensk for tomat)

Hvad skulle det hjælpe?

Ved at stille skarpt på arbejdsmønsteret og arbejdskulturen i virksomheden er det f.eks. lykkes IT virksomheden IIH Nordic at halvere sygefraværet, nedsætte arbejdstiden til 30 timer om ugen og samtidig opnå en 20% effektivitets forbedring. De har arbejdet 14.000 timer mindre i virksomheden og fastholdt den samme omsætning og profit.

Ved at indføre pomodoro teknik hvor medarbejder får mulighed for helt uforstyrret at arbejde 100% i 25 minutter og derefter holde en lille pause er det lykkes dem at blive så meget mere effektiv, at de kunne afskaffe den 5. arbejdsdag i ugen – og stadig fastholde den samme løn 🙂

Send os en mail eller ring, hvis du også vil undersøge hvor I kan hente store forbedringer ved relativt små men effektive forandringer.

Kontakt

Ledelse og Procesudvikling

v/ Henrik Taastrøm
Hjarsbækvej 34, Gl. Rye
8680 Ry

Telefonnr.: +45 23 93 93 94

E-mail: mail@taastrom.dk

Copyright © 2019 Taastrøm