Organisationsudvikling

 

… er en gennemgribende forandring – til det bedre!

I got it

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling er en gennemgribende forandring – og forbedring, af forudsætningerne for at drive en sund,  bæredygtig og effektiv virksomhed.

Derfor arbejde vi målrettet med områderne: Ledelsesformer, Samarbejdsformer og Kommunikation og vi ser på kvaliteten af de procedurer og processer der findes.

Målet er at virksomheden, afdelingerne og de ansatte bliver bedre til at klare de fremtidige udfordringer.

Vi arbejder ud fra forskellige idéer og metoder til at forbedre og styrke virksomheden. Vi finder og nyttiggør potentialer i virksomheder og de ansatte, der endnu ikke gøres brug af.

For at det hele virker sikrer vi os, at alle accepterer og respekterer de forandringer der indføres, så de kan tage det ansvar der er deres og hjælpe kolleger med at tage deres.

Hvor svært kan det være?

Vi vikler det ud, som er blevet indviklet

I alle udviklingsforløb er der gode passager og alternativt gode passager!
Derfor sikrer vi os, at vi har et udviklingsmiljø hvor det er muligt at vikle det ud som viser sig at være indviklet.

Der er altid både personlige og organisatoriske hensyn der skal tages for at vi opnår det mest optimale forløb.

Kontakt

Ledelse og Procesudvikling

v/ Henrik Taastrøm
Hjarsbækvej 34, Gl. Rye
8680 Ry

Telefonnr.: +45 23 93 93 94

E-mail: mail@taastrom.dk

Copyright © 2019 Taastrøm