Verdens mest udbredte persontypeindikator

MBTI Trin-I

Måske et link

MBTI findes på forskellige Trin. Dette afsnit handler om trin-I

MBTI Trin-I

Bygger på Jung’s teorier om persontyper

Videreudvikles hele tiden

Myers Briggs Type Indikator (MBTI) beskriver vores foretrukne mentale processer i fire hovedområder:

  1. Hvorhen vi retter vores opmærksomhed og hente vores energi.
  2. Hvordan vi opfatter og udvælger informationer omkring os.
  3. Hvordan vi efterfølgende vurderer disse informationer og træffer afgørelser.
  4. Hvordan vi organiserer os i forhold til omverden i hverdagen og i livet.

Herunder finder du beskrivelse til Trin-I analysen. Vil du mere i dybden kan du læse om Trin-II, som er mere omfattende.

 

Rammen i analysen er disse i fire dikotomier (helheder delt i præcis to dele som ikke overlapper hinanden):

Ekstroversion: Foretrækker at hente energi fra den ydre verden af aktivitet, personer og ting.

Introversion: Foretrækker at hente energi fra den indre verden af refleksion, følelser og ideer.

Sansning: Foretrækker at fokusere på oplysninger opnået via de fem sanser og på praktiske anvendelsesområder.

Intuition: Foretrækker at fokusere på mønstre, forbindelser og mulige betydninger.

Tænkning: Foretrækker at basere beslutninger på logik og objektiv analyse af årsag og virkning.

Følen: Foretrækker at basere beslutninger på en vurderingsproces, der overvejer, hvad der er vigtigt for mennesker.

Vurdering: Foretrækker en planlagt, organiseret tilgang til livet og foretrækker at have ting afklaret.

Opfattelse: Foretrækker en fleksibel og spontan tilgang til livet samt foretrækker at holde mulighederneåbne.

De forskellige kombinationer af disse præferencer resulterer i 16 “personlighedstyper”. Hver af dem er tilknyttet et enestående sæt adfærdsmæssige kendetegn og værdier. De er et nyttigt udgangspunkt for individuel feedback, selvudforskning og gruppediskussioner.

Der ud over findes der en udvidet MBTI analyse, MBTI-Trin II.

 

Anvendelse

Personlig udvikling
En grundig tilbagemelding giver dig et bedre forståelse af din foretrukne arbejdsmåde, og hvordan du udvikler denne for at blive mere effektiv og samtidig bruge færre mentale ressourcer på at fungere affektivt. Samtidig giver tilbagemeldingen dig også en mulighed for at positionere dig i forhold til mennesker omkrig dig og dermed skabe et bedre grundlag for at forstå disse mennesker og de evt. modsætninger du oplever.

 

Administrations- og lederskabsudvikling
I forhold til en mere strategisk og ledelsesmæssig tilgangsvinkel kan tilbagemeldingen hjælpe direktører og ledere med at anerkende deres personlige stils indflydelse på andre. Du får mulighed for at identificere dine styrker og svagheder /de områder, du kan have brug for at udvikle for at blive mere effektiv. MBTI®™ en kan endvidere bruges som en del af et ledercoachingprogram.

 

Teambuilding og gruppeudvikling
I gruppe- og teamsammenhænge vil arbejdet med MBTI®™ en og tilbagemeldingen øge bevidstheden om gruppens arbejdsmåde. Dermed kan man forbedre gruppens kommunikation, problemløsning samt tilskynde til at anerkende mangfoldighed og løse konflikter. En af de meget store fordele ved at anvende MBTI er, at der fokuseres på deltagernes foretrukne præferencer. Ved at holde foretrukken præference og reel adfærd op mod hinanden skabes der en meget fin mulighed for at udvikle det man er aller bedst til / eller det der falder en lettest.

 

Organisatoriske forandringer
I forandringsprocesser er det væsentligt at forstå hvorfor personer reagerer forskelligt på forandringer, og hvordan man støtter dem gennem processen. MBTI giver dig nogle redskaber til dels at forstå din egen reaktion og dels også andre menneskers reaktion. MBTI fortæller også noget om hvad vi har behov for i forbindelse med forandringer vi er en del af.

 

Forbedring af kommunikation
I kraft af arbejdet med MBTI og tilbagemeldingerne kan vi hjælpe os selv og andre med at forstå, hvordan man kommunikerer effektivt med forskellige mennesker og udvikler påvirknings- og overbevisningsevner. I forbindelse med tilbagemeldingerne vil vi også komme ind på hvad årsager til misforståelser kan skyldes, hvorfor nogle mennesker skal bruge længere tid til at tænke sig om end andre osv.

 

Det kan også bruges til:

Uddannelses- og karrierevejledning
Identificering af lærermåder og motivationer, forbedre undervisningsmetoder og yde karrierevejledning.

 

Rådgivning i relationer
At forbedre kvaliteten af relationer og samspillet ved at forstå og værdsætte forskelle.

Fordele

  •     Nem at bruge, pointberegne og forklare.
  •     Kort og hurtig at udfylde.
  •     Omfattende beviser på dets gyldighed.
  •     løbende forskning og udvikling gør at MBTI hele tiden er tidssvarende.
  •     Giver en effektiv begrebsmæssig ramme, der giver mulighed for at øge ens viden og anvende den.
  •     Tilskynder til en konstruktiv tilgang til individuelle forskelle.

 

Der findes en stor mængde materialer, herunder bøger, brochurer, manualer, videoer og kursusmateriale.

 

Copyright © 2019 Taastrøm