Verdens mest udbredte persontypeindikator

MBTI Trin-II

Måske et link

MBTI findes på forskellige Trin. Dette afsnit handler om trin-II

MBTI Trin-II

Bygger på Jung’s teorier om persontyper

Videreudvikles hele tiden

MBTI – Trin II

 

Dybere personlig udvikling

MBTI® Trin II spørgeskemaet indeholder en fuld Trin-I analyse og opdeler endvidere hver af de fire MBTI præferencer i yderligere fem facetter for at give en mere dybdegående tolkning.

 

Det giver yderligere oplysninger om forskellene mellem personer med de samme typepræferencer samt lighederne mellem personer med forskellige typepræferencer. MBTI Trin II spørgeskemaet erstatter Form K: Expanded Analysis Report (EAR) og anvender et mere komplet sæt spørgsmål samt et kompleks computerpointberegningsprogram.

De fire præferencer omfatter følgende facetter:

 

Ekstrovert Introvert
Igangsættende Modtagende
Udtryksfuld Behersket
Selskabelig Fortrolig
Aktiv Reflekterende
Entusiastisk Stille
Sansning Intuitiv
Konkret Abstrakt
Realistisk Fantasifuld
Praktisk orienteret Begrebsmæssig
Erfaringsbaseret Teoretisk
traditionel Original
Tænkning Følende
Logisk Indfølende
Fornuftig Forstående
Spørgende Imødekomende
Kritisk accepterende
Barsk Omsorgsfuld
Vurderende Opfattende
Systematisk Afslappet
Planlæggende Åben overfor muligheder
Starter tidligt Starter sent
Strukturerende Spontan
Metodisk Tager ting hen ad vejen (emergent)

 

Anvendelse

Personlig og gruppeudvikling
Forstå mere om foretrukket arbejdsmåde, og identificer hvordan denne udvikles til at være mere effektiv.

 

Teambuilding og gruppeudvikling
Øg bevidstheden om gruppens arbejdsmåde. Dermed kan du forbedre gruppens kommunikation, problemløsning og beslutningstagning, tilskynde til værdsættelse af mangfoldighed og løse konflikter.

 

Organisatoriske forandringer
Forstå hvorfor personer reagerer forskelligt på forandringer, og hvordan man støtter dem gennem processen.

 

Forbedring af kommunikationen
Hjælp andre med at forstå, hvordan man kommunikerer effektivt med forskellige mennesker og udvikler påvirknings- og overbevisningsevner.

 

Fordele

  •     Alsidig og kan bruges i de samme situationer som MBTI Trin I spørgeskemaet.
  •     Giver yderligere dybde og klarhed over Trin I profiler.

 

Udvidet Trin II fortolkningsrapport giver individuel feedback og tip til forbedring af effektiviteten.

 

 

Copyright © 2019 Taastrøm