Pomodoro

En målrettet og effektiv måde at arbejde på

I got it

Sådan arbejder du fokuseret med din opgave

Pomodoro Teknik

Brug pomodorotid, når du ikke vil forstyrres

Teknikken bruger en timer til at bryde arbejdet ned i mindre intervaller, typisk á 25 minutters varighed, efterfulgt af en kort pause. Disse intervaller kalder man pomodoro.

Når man har pomodorotid må man ikke forstyrres. Man skal arbejde fuldstændig fokuseret med sin opgave.

Brug f.eks. et par hovedtelefoner og lyt til noget musik du koncentrerer dig godt ved.

Tag hver dag 3-4 pomodoroperioder, adskilt af en kort pause på 3-5 minutter. Når du har gennemført alle pomodoroperioder, skal du holde en længere pause – eller arbejde ”normalt” resten af dagen.

Teknikken er efterhånden blevet temmelig udbredt – og der findes en række apps, hjemmesider og andet, der fungerer som timer og giver dig instruktioner, så du arbejder mest effektivt.

Pomodoroteknik er en tidsstyrings metode udviklet af Italienske Francesco Cirillo i 80´erne.
Han brugte under sit universitetsstudie et pomodoro-ur opkaldt efter den tomat-formede køkkentimer som Cirillo brugte. (Pomodoro = tomat på italiensk).

Ved at stille skarpt på arbejdsmønsteret og arbejdskulturen i virksomheden er det f.eks. lykkes IT virksomheden IIH Nordic at halvere sygefraværet, nedsætte arbejdstiden til 30 timer om ugen og samtidig opnå en 20% effektivitets forbedring. De har arbejdet 14.000 timer mindre i virksomheden og fastholdt den samme omsætning og profit.

Ved at indføre pomodoro teknik hvor medarbejder får mulighed for helt uforstyrret at arbejde 100% i 25 minutter og derefter holde en lille pause er det lykkes dem at blive så meget mere effektiv, at de kunne afskaffe den 5. arbejdsdag i ugen – og stadig fastholde den samme løn 🙂

Tænk over noget

Kontakt

Ledelse og Procesudvikling

v/ Henrik Taastrøm
Hjarsbækvej 34, Gl. Rye
8680 Ry

Telefonnr.: +45 23 93 93 94

E-mail: mail@taastrom.dk

Copyright © 2019 Taastrøm