Sparring

Ønsker du sparring til at udvikle din lederstil, til at finde den bedste vej for dig til nye mål, så er vores coachingforløb et godt valg.

Sparring

Er der større krav til dit team om at præstere bedre så kontakt os vedr. vores coaching forløb.

Er virksomhedens krav til dig ændret – og du har vanskeligt ved at leve op til dem, så er vores forløb helt sikkert noget du kan bruge.

 

Du kommer til at forholde dig til de naturlige udfordringer der ligger på din udviklingsvej – det være sig konflikter i forhold dine personlige mål i forhold til virksomhedens, følelsesmæssige konflikter for dig / dine kolleger, Samarbejde nu og fremover, Stress, Karriere, Konsekvenser etc.

 

Vi hjælper dig med at identificere mål og delmål som er specifikke, målbare og realistiske.

Vi hjælper dig med at fastlægge de reelle muligheder for at nå i mål ud fra den position du har i øjeblikket (noget der ofte overses i ens karrierebestræbelser).

Vi hjælper dig med at kortlægge hvilke interessenter du skal forholde dig til for at komme i mål.

Vi hjælper dig med at udvælge og prioritere de veje der er øjeblikkeligt og faktisk mulige på det niveau hvor du har en reel indflydelse og vi hjælper dig med at beskrive nøjagtigt “Hvad du vil”, “Hvornår du vil det”, “Hvem du har behov for at inddrage” og “Hvilke resultater du ønsker at se”.

Vi kan efterfølgende tilbyde det udviklings- og træningsforløb der sikrer din eller dit teams succes.

Måske tekst

Tydeliggøre forretningsgrundlag

Virksomhedens nye forretningsgrundlag tydeliggøres for alle og ligger til grund for den efterfølgende organisationsudvikling, der skal finde sted.

Kontakt

Ledelse og Procesudvikling

v/ Henrik Taastrøm
Hjarsbækvej 34, Gl. Rye
8680 Ry

Telefonnr.: +45 23 93 93 94

E-mail: mail@taastrom.dk

Copyright © 2019 Taastrøm